Activiteiten

Opstarten van uw bedrijf of zelfstandige activiteit

In een eerste gesprek luisteren we naar uw plannen en verhaal. We adviseren en staan u bij in deze belangrijke eerste stappen van uw zelfstandigheid.

We adviseren zowel starters in bijberoep als hoofdberoep, eenmanszaken, vrije beroepen en vennootschappen.

Na goed geïnformeerd te zijn kan u de juiste beslissingen nemen en van start gaan. Zodat u zich volop kan focussen op uw zelfstandige activiteit nemen wij de administratie en de verplichtingen van u over.

We begeleiden u dan bij volgende opstartformaliteiten;

 • Opstellen van een financieel plan
 • Begeleiden bij het opmaken van de statuten en communicatie met de notaris
 • Aanvragen van uw ondernemingsnummer bij het ondernemingsloket
 • Activeren van uw BTW-nummer bij de BTW-administratie
 • Aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds en sociaal secretariaat
 • Adviseren en begeleiden bij de verschillende financieringsmogelijkheden

Boekhouding

Op basis van de op papier of digitaal aangeleverde documenten verwerken wij de boekhouding. Dit omvat;

 • Het voeren van de boekhouding zowel enkelvoudige als dubbele boekhouding, zowel intern als extern.
 • Eventueel nazicht van de intern gevoerde boekhouding
 • Bijhouden van de afschrijvingstabellen
 • Opmaken en bespreken van de resultatenrekening en balansen
 • Opstellen en neerleggen van de jaarrekening en diverse bijlagen

BTW

Voor wat betreft uw BTW-verplichtingen zien wij erop toe dat alles tijdig en correct gebeurt. Waar nodig adviseren we starters of ervaren zelfstandigen.

Volgende zaken nemen we in de meeste gevallen als accountant-belastingadviseur op ons;

 • Opstellen en indienen van de maand- of kwartaal BTW-aangifte
 • Meedelen van het te betalen of te ontvangen btw-saldo evenals van de eventuele voorschotten ervan.
 • Het opstellen en indienen van de periodieke intracommunautaire listings;
 • Het opstellen en indienen van de jaarlijkse btw-listing.
 • Het opstellen en indienen van intrastat aangiftes

Fiscaliteit

Wat betreft fiscaliteit hebben wij als accountants en belastingadviseurs een adviserende rol. Wij staan onze cliënten dan ook bij met het vervullen van hun administratieve verplichtingen zoals

 • Opstellen en indienen van de fiscale aangiftes; personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
 • Het voorbereiden en opmaken van de noodzakelijke bijlagen bij de fiscale aangifte waaronder de voorgeschreven formulieren;
 • Tussentijds opstellen en adviseren van uw fiscale resultaten
 • Communicatie en bijstand bij eventuele fiscale controles.

Bijzondere mandaten

Wanneer de ondernemingen zich in één van de volgende situaties bevinden, zijn ze doorgaans wettelijk verplicht om een bedrijfsrevisor of gecertificeerd fiscaal accountant in te schakelen:

 • Inbrengen in natura
 • Fusies – splitsingen
 • Omzettingen
 • Ontbindingen
 • Gedwongen verkoop van aandelen
 • Wijzigingen van het doel van de vennootschap
 • Wijziging van de rechtsvorm
 • Vereffening van een vennootschap
 • Beperking van het voorkeurrecht
 • Uitgiften beneden fractiewaarde

Deze mandaten zijn voorbehouden aan gecertificeerde fiscale accountants en/of bedrijfsrevisoren. Enkel zij mogen zo’n mandaat op zich nemen.

We hebben ervoor geopteerd om enkel de mandaten van omzettingen van vennootschappen naar een andere rechtsvorm en de ontbinding en vereffeningen van vennootschappen op ons te nemen.  Zodat we in deze materies voldoende expertise kunnen opbouwen.

Andere activiteiten

Als aanvulling op de courante dienstverlening zijn we er ook van overtuigd dat we een meerwaarde kunnen betekenen bij volgende sleutelmomenten;

 • Advies en begeleiding bij het overnemen of overlaten van een handelszaak
 • Herstructurering van je handelszaak/activiteiten
 • Stopzetting van je zelfstandige activiteit of vennootschap
 • Advies bij investeringsprojecten en de financiering.
Scroll To Top